когнитивни функции

невропсихология

Въведение в невропсихологията

В тази статия: Невропсихологията е наука, която изследва връзката между човешкия мозък и поведението. Тя предлага разбиране на човешката природа и комплексността на мисловните процеси, емоции и действия. Значението на […]