емоционален тормоз на деца

Пренебрежително мълчание

Мълчанието като емоционален тормоз

В тази статия: Пренебрежителното мълчание се състои в отказ от комуникация с друго лице, с цел да го накажем и „поучим“. То може да се използва като емоционален тормоз в отношенията. Страната, която наказва (можем спокойно да я неречем и „насилник“), се опитва да контролира поведението на другия, за да […]