отбягващ тип

Видове привързаност тест

Видове привързаност (Тест за стила на привързаност)

В тази статия: Интимните и социалните ни отношения са една от най-важните сфери на благополучие, щастие, добра самооценка и задоволяване на емоционалните ни нужди. Един от ключовите аспекти, които влияят […]