Видове привързаност тест

В тази статия:

Интимните и социалните ни отношения са една от най-важните сфери на благополучие, щастие, добра самооценка и задоволяване на емоционалните ни нужди. Един от ключовите аспекти, които влияят върху тези взаимодействия, е видът ни на привързаност. Това понятие е представено за първи път от британския психоаналитик и създател на теорията за привързаността – Джон Боулби, през 50-60-те години на XX-ти век. Тя разкрива тайната зад начина, по който се свързваме и взаимодействаме с другите хора.

Защо е необходимо да знаем вида си на привързаност?

Знанието за типа ни на привързаност има ключово значение за осъзнаване на нашите реакции и поведение в отношенията. То ни помага да разберем какви са корените на емоциите и действията ни, особено в моменти на стрес и конфликт. Когато разберем как функционираме в близост с другите, можем да създадем по-силни и здравословни връзки, които насърчават сигурността, доверието и интимността.

Видове привързаност според Джон Боулби

 1. Сигурна привързаност: Хората със сигурен тип на привързаност се чувстват уверени и спокойни в близост с партньора си. За тях е лесно да са уязвими, да се разкрият емоционално и да подкрепят своя партньор. Сигурната привързаност създава здрава основа за стабилни и благоприятни отношения.
 2. Отбягваща привързаност: Хората с отбягващ тип привързаност са склонни да ограничават интимната близост и да чувстват дискомфорт при изразяване на емоции. Те често търсят независимост, самоизолация и могат да се страхуват от ангажиране в близки отношения. Характерна е за деца, чиито родители не са могли да откликнат на емоционалните им и физически нужди още от рождението. Среща се при деца, които са били изоставени или отгледани от множество хора, а не от една значима фигура, в несигурна и непредсказуема среда.
 3. Амбивалентна (тревожна) привързаност: Хората с амбивалентен тип привързаност се чувстват нерешителни и несигурни в отношенията си. Те имат нужда от постоянно потвърждение (валидация) и са склонни към силни емоционални прояви. Тази форма на привързаност може да доведе до разминавания и несъвместимост с партньора. Отбягващата и тревожната често попадат в собствения си капан, като отбягващите и емоционално недостъпни партньори се чувстват застрашени и отблъснати от емоционално нестабилните, обсебващи и тревожни амбивалентни.
 4. Дезорганизирана (дезориентирана) привързаност: Хората с дезорганизиран тип привързаност показват противоречиво поведение и емоции в близост с другите. Те изпитват страх или дезориентация към партньора си. Този тип привързаност често се свързва с травматични преживявания в детството и може да предизвика сложни отношения. Характерна е за изоставени, малтретирани и неглижирани от родителите си деца.

Важно е да отбележим, че и отбягващите, и дезорганизираните типове изпитват потребност от интимност и принадлежност, но са приучени, че хората са заплаха и за тях не е безопасно да ги допуснат близо до себе си. Близостта активира freeze, fight или flight режим на нервната им система, тъй като тя не работи по нормалния за останалите хора начин.

Значение на типа привързаност за интимния живот

 • Сигурната привързаност е ключът към стабилни и удовлетворяващи отношения. Тези хора са склонни към здрави комуникации, доверие и интимност.
 • Отбягващата привързаност може да затрудни развитието на близки връзки, тъй като хората с този тип са по-склонни да се изолират и отдалечават.
 • Амбивалентната привързаност може да доведе до периодични флуктуации и разминавания в отношенията, тъй като хората с този тип са чувствителни към променливите емоционални състояния и несигурна среда.
 • Дезорганизираната привързаност може да предизвика сложни и нестабилни отношения, тъй като хората с този тип изпитват трудности да се адаптират към различни ситуации и се чувстват заплашени, поради което са непредсказуеми. Това е най-обремененият с негативни последствия тип привързаности.

Опознаването на своите реакции и поведение е от значение, за да преодолеем предизвикателствата и да изградим по-стабилни и близки връзки с другите хора. Необходимо е да имаме разбиране и търпение към себе си и партньорите си, като се стремим към постоянно самоусъвършенстване и развитие на междуличностните и комуникационните ни умения. Освен осъзнатост, това би могло да се случи и чрез подобряване на емоционалната ни интелигентност.

С помощта на различни тестове за определяне на стила ни на привързаност, можем да си осигурим добри насоки за подобряване на нивото ни на интимност и разбиране на себе си и партньорите ни.

Тест за определяне на вида привързаност

Отговорете максимално откровено на следните въпроси, без да надничате в резултатите. Бъдете честни със себе си. Известно е, че при правене на тестове, човек се представя в най-добрата си светлина, като е невъзможно да предвиди реакциите на сянката си, но все пак такива тестове могат да дадат добра перспектива.

Отговорете на следните въпроси с „Да“ или „Не“:

 1. Често ли се тревожите, че вашият партньор не ви обича или ще ви напусне?
 2. Страхувате ли се понякога от близостта в интимните си отношения?
 3. Чувствате ли се комфортно, когато партньорът ви изразява емоциите си открито и често?
 4. Важно ли е за вас да се чувствате ценени от вашия романтичен партньор?
 5. Смятате ли себе си за независими и трудно поддаващи се към близост?
 6. Страхувате ли се да бъдете изоставени или забравени от хората, които обичате?
 7. Чувствате ли се неудобно, когато другите се привързват или проявяват прекалено много близост към вас?
 8. Често ли се чувствате неуверени в себе си и приноса си във връзката?
 9. Трудно ли ви е да разкривате своите емоции и чувства пред партньора си?
 10. Предпочитате ли да сте самостоятелни и да не зависите прекалено много от другите хора?
 11. Често ли се тревожите, че не сте достатъчно значими за вашите близки?
 12. Спокойни ли сте, когато сте близо до другите и ви се дава възможност да ги подкрепяте?
 13. Изпитвате ли чувство на свързаност и комфорт, когато партньорът ви демонстрира привързаност и внимание?
 14. Смятате ли се за предан и лоялен човек във вашите отношения?
 15. Избягвате ли често близост и интимност във взаимоотношенията си?

Резултати от теста

 1. Сигурна привързаност:
  • Ако сте отговорили с „Да“ на въпроси 3, 4, 12 и 13, вероятно имате сигурен тип привързаност. Сигурно привързаните хора се чувстват уверени и комфортни във връзката си. Те са отворени към интимност и се чувстват ценени и подкрепени от партньора си.
 2. Амбивалентна привързаност:
  • Ако сте отговорили с „Да“ на въпроси 1, 6, 11 и 15, вероятно сте с амбивалентен тип привързаност. Хората с амбивалентна привързаност са склонни да се тревожат и да се притесняват за отношенията си, но също така и да търсят активно близост и внимание от партньора си.
 3. Отбягваща привързаност:
  • Ако сте отговорили с „Да“ на въпроси 2, 5, 7 и 10, вероятно имате отбягващ тип привързаност. Хората с отбягващ тип привързаност се стремят да бъдат независими и се чувстват неудобно при изразяването на емоции и близост във взаимоотношенията си.
 4. Дезорганизирана привързаност:
  • Ако сте отговорили с „Да“ на въпроси 8, 9 и 14, вероятно имате дезорганизиран тип привързаност. Хората с дезорганизирана привързаност често се борят с противоречиви чувства към близостта и отдалечеността и може да изпитват трудности в изграждането на здравословни отношения.

Видовете привързаност и романтичната интелигентност обикновено се унаследяват от динамиките в семейните отношения още от ранна детска възраст. Всеки тип привързаност носи своите предизвикателства и възможности за развитие. С култивиране на самосъзнание и емоционална интелигентност можем да работим върху себе си и да изграждаме по-здрави и устойчиви отношения с другите. Така, преодолявайки стари модели и страхове, имаме отличен старт за по-пълноценен, щастлив и удовлетворяващ живот.