Газлайтинг

В тази статия:

 1. Какво е газлайтинг?
 2. Прояви на газлайтинг
 3. Последици и преодоляване на газлайтинга
 4. Газлайтинг и връзка с други психични състояния

Какво е газлайтинг?

Газлайтингът е психологическа стратегия, използвана за манипулиране и контрол в междуличностните отношения. Терминът произлиза от филма „Газлайт“ (1944 г.), където главният герой системно манипулира съпругата си, за да я подлага на контрол. В тази статия ще изследваме какво е газлайтинг, какви са проявите му, последиците от него и как да се преодолеят.

Прояви на газлайтинг

Газлайтингът може да бъде труден за разпознаване, тъй като манипулаторът използва различни стратегии за подкопаване на самочувствието и увереността на жертвата. Чрез различни скриптове той я вкарва в когнитивен дисонанс, така че тя започва да се съмнява в собствената си преценка. С времето жертвата автоматизира подчинението, за да търси мир в отношенията, границите й са размити и започва сама да се поставя в уязвими ситуации.

Някои от най-често срещаните прояви на газлайтинг са:

 1. Постоянно лъжене и отричане на факти („не съм казвал това“, „няма такова нещо“, „в грешка си“).
 2. Засилен контрол върху жертвата и ограничаване на нейната свобода („ако искаш да си с мен, няма да се виждаш с приятели/семейство/колеги“, „няма да ходиш там – излагаш се/излагаш ме“).
 3. Предизвикване на съмнения във възприятието и паметта на жертвата („винаги преувеличаваш“, „паметта ти изневерява“, „май че бързо забравяш“, „говориш глупости“).
 4. Изолиране на жертвата от близките и подкопаване на нейните отношения („тези хора ти пречат във всичко“, „за какво ти е да се виждаш с тях“, „тези срещи са безполезни и излишни“, „само си губиш времето с тях“, „тези срещи не ти дават нищо“).
 5. Установяване на противоречиви правила и очаквания („защо винаги решаваш сама“, след малко „защо не вземеш най-после решение сама“; „защо не започнеш работа“, а после „от работа нямаш време за мен“; „много си хладен, не показваш емоции“, а след това „имам нужда от пространство, задушаваш ме“).

Последици и преодоляване на газлайтинга

Газлайтингът може да има сериозни психологически последици върху жертвата. Те включват намалена самоувереност, депресия, тревожност и симптоми на посттравматично стресово разстройство (ПТСР). За да преодолеят газлайтинга, жертвите могат да използват следните стратегии:

 1. Повишаване на осведомеността за газлайтинга и осъзнаване на собствената реалност.
 2. Търсене на подкрепа от близки хора и психолог.
 3. Развиване на здрава самооценка и увереност в собствените способности.
 4. Установяване на ясни граници и изразяване на своите нужди и мнения.
 5. Обръщане на внимание и грижа за себе си.

Газлайтинг и връзка с други психични състояния

Газлайтингът може да бъде свързан с различни психични състояния и разстройства. Не всеки манипулатор използва газлайтинг или задължително има психично разстройство, но има някои състояния, които са характерни за подобни манипулативни стратегии.

 1. Нарцисистично разстройство. Нарцисистите имат склонност към газлайтинг, тъй като изпитват нужда от контрол и признание. Те го използват, за да подкопаят самочувствието и увереността на другите и да установят власт и превъзходство.
 2. Антисоциално личностно разстройство. Хората с антисоциално разстройство на личността са склонни към манипулация и експлоатация на другите, за да постигнат своите цели. Газлайтингът е част от техните стратегии за контрол и подчинение.
 3. Гранично личностно разстройство. Хората с това състояние проявяват нестабилност в самочувствието и идентичността си. Те са по-уязвими към манипулации и газлайтинг от страна на другите, тъй като им липсва стабилност и сигурност във връзката им с реалността.
 4. Посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Лицата, преживели травма или насилие, са силно податливи към газлайтинг. Той може да предизвика повторно травматични преживявания (флашбеци), да вкара жертвата в заучена безпомощност и да подкопае вярата ѝ в собствената ѝ реалност.

Газлайтингът не е ограничен само до тези психични състояния и разстройства. Той може да се използва от различни хора в различни ситуации, като се вземат предвид и други фактори като личностни характеристики, контекст и мотивация.

Газлайтингът е опасна форма на психологическо манипулиране, която може да има сериозни последици върху жертвата. Осъзнаването на неговите признаци и стратегии е от съществено значение за преодоляването му. Жертвите трябва да се насърчават да търсят подкрепа, да изградят здрава самооценка и безкомпромисни граници, за да се противопоставят на контрола и да възвърнат своята лична сила. Единствено чрез осведоменост и подкрепа газлайтингът може да бъде разрушен и да се изградят здрави и устойчиви междуличностни отношения.