Сезонно-афективно-разстройство

Сезонното афективно разстройство (САР) е тип депресия, която се появява в определени сезони на годината, най-често през есента и зимата, когато дневната светлина е намалена. При някои хора САР може да се появи и през пролетта или лятото, макар че това е по-рядко.

Типични за състоянието са тъга, липса на енергия, промени в апетита или теглото, проблеми със съня, чувство за безполезност или вина, затруднения с концентрацията.

Причините за САР не са напълно изяснени, но се смята, че намаляването на дневната светлина води до проблеми с регулацията на съня и настроението, защото спада производството на серотонин (хормонът на щастието) и се увеличават нивата на мелатонин (хормон, който регулира съня).

Симптоми на сезонното афективно разстройство

САР засяга значителен процент от населението в различните географски ширини. Симптомите варират от леки до тежки и могат значително да променят качеството на живот до такава степен, че да се стигне до медицинска намеса:

 • Промени в настроението: Спад в настроението, чувство за отчаяние и песимизъм. Може да бъде придружено от плачливост и липса на радост от дейности, които преди са били източник на удоволствие.
 • Социално оттегляне: Индивидите се чувстват нежелани или обременени от това да участват в социални дейности. Те се самоизолират и чувстват самота.
 • Промени в съня: Нарушенията на съня са типични. Някои хора изпитват инсомния, докато други – повишена нужда от сън, която обаче не води до усещане за отпочиналост.
 • Промени в апетита и теглото: Увеличен апетит, особено за въглехидрати, което води до увеличаване на теглото. Може да се наблюдава и загуба на апетит.
 • Умора и намалена енергия: Хронична умора, намалена енергия за ежедневни дейности.
 • Концентрация: Трудности с концентрацията, вземането на решения и изпълнението на задачи, което може да попречи на професионалния и академичния успех.
 • Чувство за безпокойство: Повишено чувство на безпокойство и напрежение, което допринася за общото неразположение.

Подробното изследване на сезонното афективно разстройство помага за формулирането на ясни клинични насоки за диагностициране и лечение, което е особено важно. Симптомите често се преплитат с тези на други видове депресии.

Информираността за състоянието допринася за разработването на стратегии за превенция и програми за подкрепа, които могат да бъдат интегрирани в общностите и работните места. Това включва инициативи за повишаване на осведомеността относно значението на ежедневната светлина и физическата активност, както и методи за управление на стреса.

Светлинна терапия

Значение на светлината за хормоните

Мелатонинът и серотонинът са два важни хормона, които пряко влияят върху развитието на сезонно афективно разстройство. Те са тясно свързани с регулирането на настроението, съня и циркадните ритми. Техните нива и взаимодействие зависят от количеството и интензитета на дневната светлина, която индивидът получава, особено в критичните сезони, когато САР се проявява най-често.

Мелатонин

Мелатонинът, наричан „хормон на тъмнината“, се произвежда от епифизната жлеза и регулира съня, в зависимост от циркадните цикли. Производството му се увеличава през нощта, за да сигнализира на тялото, че е време за сън. Нивата му намаляват с изгрева на слънцето, което предизвиква събуждането.

През зимните месеци, когато дните са по-кратки и има по-малко дневна светлина, нивата на мелатонин остават високи за по-дълги периоди през деня, което води до усещане за постоянна умора и сънливост. Този дисбаланс може да наруши нормалния цикъл сън-бодърстване и да предизвика депресивни симптоми.

Серотонин

Серотонинът, известен като „хормонът на щастието“, е невротрансмитер, който влияе на редица функции, включително настроение, апетит и сън. Нивата на серотонин се повишават с излагането на дневна светлина и намаляват при недостиг на светлина. Ниският серотонин влияе на апетита, като може да предизвика желание за въглехидрати, а оттам и увеличение на теглото.

С дневната светлина биоритмите в човешкото тяло се регулират. Те са вътрешни механизми, които синхронизират физиологичните процеси с 24-часовия цикъл на Земята. Тези ритми включват съня и бодърстването, хормоналната секреция, телесната температура, метаболизма и др.

Дневната светлина служи като най-силния външен сигнал, който подава информация за времето от денонощието на вътрешните „циркадни часовници“, разположени в супрахиазматичното ядро на мозъка.

Специфични светлинни рецептори в очите откриват промените в околната осветеност и изпращат сигнали до супрахиазматичното ядро, което след това коригира и синхронизира циркадните ритми с околната среда. При недостатъчно излагане на естествена дневна светлина, както се случва през есенните и зимните месеци, когато денят е по-кратък, тази синхронизация се нарушава.

Дневната светлина влияе и върху производството на витамин D в кожата, който е свързан с поддържането на костната плътност и модулирането на имунната система. Намаленото излагане на светлина през зимните месеци може да доведе до дефицит на този витамин.

Географската ширина, на която се намира дадена област, определя продължителността и интензитета на дневната светлина през различните сезони на годината. Районите, разположени по-далеч от екватора, претърпяват по-значими сезонни промени в продължителността на деня и нощта, което води до по-висока честота на сезонна депресия сред тяхното население.

В областите с висока географска ширина, зимите са по-дълги и с по-малко часове дневна светлина, докато летата са кратки, но с продължителни светлинни периоди. Изследванията показват, че жителите на северните и южните географски ширини са по-податливи към САР, в сравнение с тези, които живеят по-близо до екватора, където денят и нощта са по-балансирани през цялата година.

Генетична унаследеност

Генетични фактори и предразположеност към сезонно афективно разстройство

Изследванията показват, че генетичните фактори участват в предразположеността към развитието на сезонна депресия, което е доказателство за сложното взаимодействие между генетичната унаследеност и факторите на околната среда, като дневната светлина и сезонните промени, които влияят върху риска от заболяването.

Генетична унаследеност

Наблюденията, че САР често се среща в няколко поколения от едно семейство, подсказват наличието на генетична компонента. Изследователите са идентифицирали няколко гена, които се асоциират с повишен риск от САР. В тях влизат и тези, които участват в регулирането на циркадните ритми и хормоналния отговор към светлината.

Специфични генетични маркери

Изследванията се фокусират върху идентифицирането на специфични генетични маркери, които могат да предсказват предразположеността към САР. Например, вариации в гена за серотониновия транспортер (SERT), който играе роля в рециклирането на серотонин в мозъка, влияят на ефективността на серотонинергичната система и могат да повишат риска от сезонна депресия.

Взаимодействие между генетика и среда

Наличието на определени генетични вариации не гарантира развитието на сезонно афективно разстройство. Взаимодействието между генетичните фактори и влиянието на външната среда, като излагане на светлина и стрес, се оказва критично за активирането на генетичните предразположения.

Това означава, че лица с генетична предразположеност към сезонна депресия могат никога да не развият симптоми, ако са изложени на достатъчно количество дневна светлина или имат стратегии за справяне със стреса.

Индивидите със сезонно афективно разстройство имат различни способности за адаптация към стреса, съответно различни нива на възстановяване и управление на симптомите. Способността за адаптация е свързана с личностни характеристики, наличието на силна социална подкрепа и разработването на ефективни стратегии за справяне със стреса.

Диагностициране на сезонно афективно разстройство

Диагностицирането на САР изисква внимателно разглеждане на клиничните критерии, които отразяват специфичните характеристики на състоянието. Те помагат на медицинските специалисти да го разграничат от други форми на депресия или психически разстройства.

Важно е диагнозата да се основава на задълбочено клинично интервю, което включва история на симптомите, тяхната сезонна повтаряемост и влиянието им върху ежедневния живот на пациента.

Основни диагностични критерии

 1. Сезонно проявление на симптомите: Наличие на рецидивиращи епизоди на депресия, които започват и завършват в определен сезон всяка година, най-често през есента или зимата, с последващо затихване на симптомите през пролетта и лятото.
 2. Пълно възстановяване: Пълно възстановяване от депресивните симптоми между сезоните, без наличие на депресивни епизоди, които да са свързани със сезонните промени.
 3. Предвидимост и повторяемост: Симптомите на САР трябва да се появяват в предвидим сезонен модел за поне две последователни години, като тази регулярност помага за разграничаването на САР от други видове депресивни разстройства.
 4. Клинични симптоми: Наличие на специфични симптоми на депресия – тъга, загуба на интерес към обичайните дейности, промени в апетита или теглото, проблеми със съня, умора, чувство за безполезност или вина, трудност при концентрация, мисли за смърт или самоубийство.
 5. Отсъствие на други причини: Преди да бъде поставена диагнозата, е важно да се изключат други медицински състояния с подобни симптоми, както и да се установи, че симптомите не са резултат от други психически разстройства или влиянието на вещества.
диагностична оценка на сезонно афективно разстройство

Оценка и диагностика

За оценката и диагностицирането на сезонно афективно разстройство могат да се използват стандартизирани инструменти и въпросници. Клиничните интервюта включват разглеждане на личната и семейната история на психически разстройства с потенциална генетична предразположеност към САР. Освен тази оценка, може да се проведе физическо изследване, а при необходимост и лабораторни изследвания.

Точното диагностициране на състоянието е критично за разработването на ефективен план за лечение, който да адресира специфичните нужди на всеки пациент. Включването на мултидисциплинарен подход, обединяващ медицински, психологически и поведенчески стратегии за лечение, предлага най-добрите възможности за управление и облекчаване на симптомите.

При диагностиката е необходимо да се разграничи САР от генерализираното тревожно разстройство, биполярното афективно разстройство, дистимията (вид хронична депресия), хипотиреоидизъм със сезонен характер, или други заболявания, както и от употребата на алкохол, медикаменти и наркотици.

При биполярното афективно разстройство, например, периодите на мания и депресия могат да се проявяват със сезонна периодичност. Сезонните алергии също могат да предизвикат умора. Необходима е задълбочена медицинска оценка, за да се изключат тези състояния.

Подходи за лечение на сезонно афективно разстройство

Светлинната терапия е утвърден метод за лечение на САР, базиран на излагането на пациента на източник на светлина, който имитира естествената дневна светлина. Този подход цели да коригира дисбалансите в циркадните ритми и нивата на невротрансмитерите, които се свързват с развитието на състоянието.

Светлинна терапия

Светлинната терапия включва използването на специализирани устройства, които излъчват светлина с интензитет, обикновено между 2 500 и 10 000 лукса, за да се имитира слънчевата светлина.

Пациентите са изложени на тази светлина за предварително зададен период от време, обикновено от 30 минути до един час, в ранните часове на деня. Този процес помага за нормализиране на производството на мелатонин и увеличаване нивата на серотонин.

Този подход значително намаля симптомите на депресия, свързани със САР, и подобрява общото качество на живот. Светлинната терапия се счита за безопасен и добре поносим метод за лечение, с малко или никакви странични ефекти. В някои случаи се наблюдават леки нежелани реакции, като главоболие, очно напрежение или преходно чувство на безпокойство.

Антидепресанти

Медикаментозно лечение с антидепресанти

Медикаментозното лечение чрез антидепресанти действа чрез модулиране на невротрансмитерните системи в мозъка, особено тези, които са свързани с регулацията на настроението, като серотонин, норепинефрин и допамин.

Селективните инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI) са клас антидепресанти, които често се предписват за лечение на сезонна депресия поради способността им да увеличават нивата на серотонин.

Бупропион е друг вид антидепресант, който е показал ефективност при лечението на САР. Освен антидепресивни свойства, той може да има положително въздействие върху енергийните нива и концентрацията, което го прави особено подходящ за пациенти, изпитващи умора и затруднения с фокуса.

При лечението на сезонно афективно разстройство с антидепресанти е важен редовният мониторинг и преоценка на ефективността и толерантността към лекарствата. Това включва наблюдение на подобрение в симптомите, както и проследяване за възможни нежелани действия, за да се осигури оптималното управление на състоянието.

Изборът на специфичен антидепресант и дозировка следва да се адаптира според индивидуалните нужди и реакция на пациента. Необходимо е да се вземат предвид потенциалните странични ефекти и взаимодействия с други медикаменти.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е ефикасен психотерапевтичен подход за лечение на сезонното афективно разстройство. Тя се фокусира върху идентифицирането и промяната на негативни мисловни модели и поведенчески стратегии, които поддържат или влошават депресивните симптоми.

КПТ се базира на предпоставката, че когнитивните процеси влияят на емоциите и поведението на индивида и че промяната на дисфункционалните мисли и поведения може да доведе до подобрение в качеството на живот.

Основни подходи чрез КПТ при сезонно афективно разстройство

 1. Когнитивно реструктуриране: Фокусира се върху идентифицирането на дисфункционалните или негативните мисли, които допринасят за депресивните симптоми на САР. Психологът помага на пациента да разпознае тези мисловни модели и да ги оспори или промени с по-реалистични и адаптивни мисли.
 2. Поведенческа активация: Цели да увеличи участието на пациента в приятни и значими дейности, които могат да подобрят настроението и да намалят симптомите на депресия. Поведенческата активация включва разработването на план за постепенно увеличаване на активностите, които носят удовлетворение и чувство за постижение.
 3. Управление на стреса: КПТ обучава пациентите на техники за справяне със стреса, които да помогнат в намаляването на напрежението и тревожността. Такива са, например, релаксация, дихателни упражнения и медитация.
 4. Светлинна терапия като допълнение към КПТ: В някои случаи КПТ може да бъде комбинирана със светлинна терапия за постигане на оптимални резултати. Този подход позволява едновременно адресиране на когнитивните, поведенческите и биологичните аспекти на разстройството.

Изследванията показват, че Когнитивно-поведенческата терапия е ефективна в намаляването на симптомите на САР, като предоставя дългосрочни ползи за пациентите. Тя не само подобрява настроението и намалява симптомите на депресия, но и увеличава устойчивостта на индивида към бъдещи епизоди, като го обучава на умения за самопомощ, полезни и в ежедневието.

Хранителни добавки

Доброто познаване за необходимите вещества за баланса на организма е съществено, за да бъде целенасочено подпомаган. Те могат да се набавят чрез подходящите храни и хранителни добавки.

Витамин D

Витамин D участва в множество биологични процеси, включително нивата на калция и поддържането на костната здравина. Научните изследвания разкриват, че витамин D има важна роля в регулацията на настроението. Недостигът на витамин D е свързан с повишен риск от развитие на депресивни разстройства.

Омега-3 мастни киселини

Омега-3 са полиненаситени мастни киселини, съществени за здравето на човека, които се намират предимно в мазни риби като сьомга, сардини и скумрия, както и в лененото семе и орехите. Те са значими за мозъчната функция, за нормалния растеж и развитие. Проучванията показват, че омега-3 мастните киселини имат антидепресивни ефекти.

Ефектите на омега-3 мастните киселини се приписват на тяхната способност да подобряват невроналната комуникация и да увеличават невропластичността. Те влияят върху серотониновите и допаминергичните пътища в мозъка, което води до подобрение на настроението и когнитивните функции.

Дозировката и продължителността на приема на добавки с витамин D и омега-3 мастни киселини трябва да бъдат определени от медицински специалист, като се вземат предвид индивидуалните нужди и здравословно състояние на пациента.

Регулиране на съня

Регулиране на съня

Поддържането на редовен график за сън и събуждане помага за поддържане на стабилни циркадни ритми. Индивидите със САР могат да се възползват от стратегии като избягване на стимуланти (кафе, зелен/черен чай, алкохол и др.) преди лягане, ограничаване на синята светлина от екрани и създаване на спокойна и комфортна среда за сън.

Физическа активност

Редовните физически упражнения имат значителни ползи в управлението на сезонното афективно разстройство, като подобряват настроението и увеличават енергийните нива. Физическата активност стимулира производството на ендорфини и други невротрансмитери, които имат положително въздействие върху психологическото състояние.

Балансирана диета

Поддържането на балансирана диета, богата на хранителни вещества, на омега-3 мастни киселини, витамин D и антиоксиданти, може подпомага психическото здраве и укрепва имунната система.

Социална подкрепа

Поддържането на активни социални връзки и принадлежност към общности със сходни интереси и цели оказват положително въздействие върху индивидите със САР. Социалната подкрепа предоставя емоционална утеха и понижава усещането за изолация и самота.

Обществената осведоменост относно сезонното афективно разстройство и улесняването на достъпа до медицински и терапевтични услуги значително биха могли да подобрят условията за хората, страдащи от сезонна депресия.

Това изисква ангажираността на здравните системи, образователните институции и обществените организации за осигуряване на информация, подкрепа и лечебни услуги на засегнатите индивиди.

*Тази статия има информативна цел. Преди да предприемете каквито и да било мерки, свързани с вашето здраве, се консултирайте с медицински специалисти.