психосоматика

Човешки-микробиом

Човешки микробиом – ключ към здраво тяло и ясен ум

В тази статия: Човешкият микробиом е скрит и сложен свят от десетки хиляди микроорганизми, обитаващи нашето тяло. Неслучайно той е във фокуса на научното внимание напоследък. Този удивителен комплекс от […]