високо самочувствие

Защо-добрата-самооценка-е-важна

Защо добрата самооценка е важна?

В тази статия: Какво представлява самооценката? Съществуват различни подходи към разбирането на самооценката. Някои психолози възприемат емоционалния подход при нейното определяне. Според този подход самооценката е чувство на обич към себе си, което се развива до голяма степен чрез висцерални или ирационални процеси (Brown, 1993; Brown & Dutton, 1995). Други […]